Aufbauten

Art.-No.: 61.920_SB

Art.-No.: 20.400

Art.-No.: SB_Serie_6

Art.-No.: 61.920

Art.-No.: DB_Serie_1

Art.-No.: 23.803_2

Reinfocement belt tridem

Art.-No.: 61.395

Hook height 1,57 cm

Art.-No.: 7.777_THL

Bras télescopique hydraulique

Art.-No.: 54.300

Shoulder mudguards

Art.-No.: 7.002a_THL

Verrouillage cliquet

Art.-No.: 20.354_HP

robust rubber pads

Art.-No.: 23.740

Art.-No.: 20.356

fully welded base bearers

Art.-No.: 20.360

heavily ripped sheet floor

Art.-No.: 20.370

telescoping ram with cardan ring

Art.-No.: 20.374

screw fitting between telescoping ram and body

Art.-No.: 23.803

Reinforcement belt tandem

Art.-No.: 70.122

Art.-No.: SB_Serie_2

Art.-No.: 18.506

shoulder mudguards

Art.-No.: 20.490

Big Body body

Art.-No.: 21.010

inspection window

Art.-No.: 21.020

Art.-No.: 26.000

Two way tipper

Art.-No.: 21.040

inspection window for silage extension

Art.-No.: 21.042

Art.-No.: 11.109

Kit d'étaincheité pour des rehausses

Art.-No.: 21.072

plexiglas cover

Art.-No.: 21.076

Art.-No.: 21.110

headboard with hydraulic folding

Art.-No.: 20.250


Art.-No.: 50.294

SK body

Art.-No.: 11.340

Rehausse de 60 cm pour Big Body

Art.-No.: 11.350

Rehausse de 80 cm pour Big Body

Art.-No.: 56.510

HARDOX floor

Art.-No.: 50.298

HP 20 body

Art.-No.: 50.298_Halbrund

Art.-No.: 50.298_Rahmenkrone

Art.-No.: 50.298_Stirnwandhaube

Art.-No.: 56.540

HARDOX body

Art.-No.: 56.588

wear plates

Art.-No.: 13.302

tipping bearings with changable brass bushes

Art.-No.: 13.301

tipping bearings with changable brass bushes

Art.-No.: 13.303

tipping bearings with brass bushing

Art.-No.: 8J049

Palier à bascule

Art.-No.: 5A069

The tipping ram is located on the front wall

Art.-No.: 8J048

Palier à bascule

 
Krampe Fahrzeugbau GmbH

Zusestraße 4 · D-48653 Coesfeld-Flamschen · Tel: +49 (0)25 41/80 178-0 · Fax: +49 (0)25 41/80 178-14 · Mail:info@krampe.de

gedruckt 30-11-2023 03:10:18 Uhr

Top